Bilde og filmar

2019

Foto: Svein Nesbakk

Foto: Svein Nesbakk

Opptog gjennom Eidsgata

2017

Foto: Svein Nesbakk

2015