Persongalleri

Valdemar Valdemarsen Øyebakken – frisør, spelemann og målar

Andreas Røvde – fotograf og trubadur

Lorentz Nybø – typograf og redaktør av Unge Skud

John Myklebust – premierløytnant og middelskulestyrar

Wedecke Myklebust

Marta Rasmusdatter Rand – syerske og med i Eids Ungdomslag

Samuel Kjøsnes – fanejunker og handelsagent

Johannes Andersdatter – gift med Valdemar

Ågot Olsdatter Taklo – gift med styrar for handelsforeninga, Østen Nous

Pernille Knutsdatter Myklebust – Jekteholkjerring

Peder Olsen – son til Pernille, snart middelskuleelev

Oliver Langeland

Anna Olsdatter Myklebust – syerske, dotter til Pernille

Ingeborg Olsdatter Myklebust – enkje og vaskekone

Marie Isaksdatter Myklebust – enkje og vaskekone

Paul Paulson – føderådsmann, målar og tambur

Sjur Sersjanten – sersjant frå Nordfjord

Innigardsguten

Astrid Klausdatter Langeland – med i Eids Ungdomslag

Lina – ung og motemedviten kvinne

Brita – ung og motemedviten kvinne

Knut Volden – unionsvenleg sersjant frå Sunnmøre

Hans Flem – unionsvenleg sersjant frå Sunnmøre

Rasmus – velståande gardbrukar og hestekar

Anders – kamerat av Peder Olsen og småkjerast med Astrid

Mons – kamerat av Peder og Anders

Lakselorden

Lakselordfrua

Johannes Kleppar

Tenestepike

Birgitte Schreiner Høeg – 13 år

Sofie Schreiner Høeg – 12 år

Presten

Prestefrua

Solveig – medlem av Eids Ungdomslag

Valborg – medlem av Eids Ungdomslag

Anton – rekrutt

Ingjald – rekrutt

Svein -rekrutt

Gjert -rekrutt

Astrid Valdemarsdatter – 4 år

 

Foto: Svein Nesbakk